Štěpán Rak - světový kytarový virtuos.

Štěpán Rak - světový kytarový virtuos, skladatel, profesor pražské Akademie muzických umění.

 
 

Sólové pořady a pořady s ...

 

 
 

KYTICE ERBENOVYCH BALAD

V osobitém hudebně-scénickém zpracování zazní slavné Erbenovy balady jako doklad o jedinečnosti českého písemnictví první poloviny 19.století a jako nesmrtelné příběhy z pokladnice české lidové slovesnosti.

Účinkují: Štěpán Rak a Alfred StrejčekTULÁK PO HVĚZDÁCH

Scénické zpracování slavného románu
Jacka Londona o nepokořitelnosti lidského ducha. Pořad je z repertoáru Divadla
Lyra Pragensis

Účinkuje: Štěpán Rak, Alfred StrejčekHOVORY V MLČENÍ - aneb Dialog o lásce, demokracii a humanitě.

Tento pořad je inspirovaný životem T.G.Masaryka, jedné z nejvýraznějších osobností našich novodobých dějin. Účinkují: Štěpán Rak, Alfred Strejček, Bořivoj Navrátil.

Pořad z repertoáru Divadla Lyra PragensisHOLD EDUARDU INGRIŠOVI

HOLD EDUARDU INGRIŠOVI Světoznámý skladatel, dirigent, dobrodruh a mořeplavec, muž který měl být zapomenut. Tak se dá stručně charakterizovat autor slavné Niagary a hudby k mnoha hollywoodským filmům, nominovaný na Oscara. Jeho neuvěřitelné životní příběhy jsou pilířem pořadu, ve kterém zazní některé jeho skladby a písně. Tvůrci pořadu se tímto koncertem pokusí, alespoň částečně, o splacení velkého dluhu umělci a člověku, který právem patří mezi naše nejvýznamnější osobnosti 20. století.

Účinkují: Štěpán Rak, Alfred Strejček, Jan Matěj Rak – Kytara, zpěv a František Vlček – zpěv, foukací harmonikaCESTY NADĚJE

CESTY NADĚJE Čtrnáct zastavení na cestách naděje pro připomenutí, že víra i láska může hory přenášet a že nikdy není vše ztraceno.

S využitím myšlenek moudrých tohoto světa napsal a sestavil Alfred Strejček a hudební kompozici složil Štěpán Rak.

V pořadu zazní texty z Bible, Sakja-Pandity, Sv. Pavla, Sv.Františka z Assisi, Sv. Františka Saleského, Ch. Rosenkreutze, R. Kiplinga, A. Schweitzera, Ch. Džibrána, A.Saint-Exupéry, J. Vrchlického, J.Foglara, Osho, J.Urbanové, J.Veselého.ŽIVOT A DÍLO SKLADATELE FOLTÝNA

Karel Čapek

Toto dílo je už jen torzem, neboť Čapek při psaní Foltýna zemřel. Jedná se ale o mimořádný text plný humoru, a životní a umělecké moudrosti. Hudba Štěpána Raka v groteskní podobě doprovází svědectví o neúspěšném skladateli. Autorem scénáře a režijního nastudování je Jiří Hraše.

Účinkuje: Štěpán Rak, Alfred StrejčekVÁNOČNÍ ROZJÍMÁNÍ

Jak málo se dnes předvánoční období ve své hektičnosti podobá onomu vysněnému ideálu, jak vzdálené je pravému smyslu adventu. Očekávání příchodu s připomenutím starých zvyků a cestu ke zklidnění nabízí VÁNOČNÍ ROZJÍMÁNÍ, v němž svá obdarování naleznou dospělí, dospívající i děti.

Půvabné koledy ve virtuosním podání Štěpána Raka a texty K. J. Erbena, K. V. Raise, J. V. Sládka, F. Šrámka či V. Čtvrtka umožní spoluprožít nejkrásnější svátky roku v jedinečné atmosféře a navrátit se na chvíli k jejich kořenům.Z TAJNOSTÍ EGYPTSKÝCH PAULA BRUNTONA

Paul Brunton je autorem třinácti knih, věnovaných duchovnímu bádání v zemích orientu. Jako první předložil západnímu světu jogu a meditaci a vyjádřil jejich filosofické pozadí srozumitelnou řečí.

Narodil se v Londýně v roce 1898 a zemřel 27.7.1981 ve Vevey ve Švýcarsku, kde prožil posledních dvacet let svého života. Jako žurnalista, filosof a spisovatel se pokusil odhalit tajemství mystiky východu, aby sám našel cestu, která z něho učinila jednu z nejvýraznějších duchovních osobností dvacátého století. Ve svých Tajnostech egyptských se vzrušujícím a neopakovatelným způsobem dobírá tajemství pyramid, neboť byl jediným člověkem, kterému bylo dovoleno strávit noc v nitru pyramidy. Autentickým zážitkem pak vyslovuje jejich poselství a v nich ukrytou moudrost.

Koncert je opět doprovozen ojedinělým kytarovým mistrovstvím Štěpána Raka, které mu vydobylo světového uznání.

Účinkují: Štěpán Rak a Alfred Strejček

Z repertoáru Lyry PragensisHLEDÁNÍ LÁSKY

HLEDÁNÍ LÁSKY Inspirační pramen tohoto hudebně literárního leporela, v němž Štěpán Rak a Alfred Strejček formou až intimního sdělení oslovují své posluchače, je prostý: Láska. Fenomén tak jedinečný i neuchopitelný. Láska k milované bytosti, k životu, k Bohu či k místu. Láska odpouštějící i opouštějící. Láska smyslová i smyslná. Láska jako tmel, spojující zdánlivě nespojitelné: Jaroslav Vrchlický, K. H. Mácha, Josef Kainar, Jaroslav Foglar, Bible, Bedřich Smetana, František Hrubín, Jaroslav Seifert…je to tmel jedinečný. Hledejte lásku, nalézejte lásku.

Virtuosita a jedineční invence Štěpána Raka a strhující přednašečské umění Alfreda Strejčka vám budou dobrými průvodci.

Účinkují: Štěpán Rak a Alfred StrejčekPÍSNĚ ZTRACENÉHO RÁJE

Příběhy hochů od Bobří řeky a písně Štěpána Raka a Jana Matěje Raka na texty Stanislava Kadlece vzdávají postu spisovateli a člověku z nejmilejších - J. Foglarovi, věnováno skautským kamarádům a milovníkům dálek a dobrodružství.

Účinkují: Štěpán Rak a Alfred StrejčekMÁCHOVSKÉ NOKTURNO

MÁCHOVSKÉ NOKTURNO Koncertní hold knížeti českých básníků s texty K.H.Máchy, zhudebněné Štěpánem Rakem a Alfredem Strejčkem. Zazní autobiografický milostný příběh Marinka a fragmenty z Máchových veršů a z jeho Krkonošské pouti. Máchovy texty zazní v původní podobě, bez pozdějších jazykových úprav. Koncert nabízí setkání s jedinečným světem Máchova génia a představuje naši mateřštinu v krystalické podobě tak, jak zněla v dobách národního obrození. Druhá část koncertu vychází z máchovské inspirace a představí oba interprety v netradičním spojení hudby a slova.

Účinkují: Štěpán Rak - kytara, zpěv
Alfred Strejček - kytara, zpěv, flétny, přednesVIVAT COMENIUS

VIVAT COMENIUS Koncert pro kytaru, lidský hlas a orffovský instrumentář

Sestavený z textů Jana Amose Komenského (1592 – 1670), „Obecná porada o nápravě věcí lidských“.

Hudbu složil Štěpán Rak, námět a výběr textů Alfred Strejček, režie Jiří Hraše. Koncert má šest částí a je nastudován v pěti jazykových verzích: české, německé, anglické, latinské a španělské. Byl uveden ke 400. výročí narození J. A. Komenského pod záštitou UNESCO v roce 1992 a do dnešní doby má za sebou přes 550 provedení ve více než 30. zemích celého světa.

Tímto stěžejním dílem, které Komenský začal psát v roce 1642 chtěl povzbudit všechny národy světa k všenápravě, ale poukazoval na to, že je třeba začít od sebe sama. V jednom z dílů Obecné porady uvádí: „Mnozí si všímají jiných, sebe nikdo, mnozí učí jiné, sebe nikdo, mnozí spravují a napravují jiné, sebe sama nikdo. Tedy, aby tato stížnost přestala, nechť už začne každý nejdříve sám u sebe se vším, co směřuje k nápravě věcí. Proto ať konáš cokoli, vždycky vyber věcí nemnoho, neboť mnohost rozptyluje, nemnohost soustřeďuje; ale nejlepších, neboť jedno nejlepší vydá za mnoho méně dobrých a těch se pevně drž, abys nemohl býti od nich odtržen a znovu zapleten v mnohost a malichernosti“.

V dokonalé symbióze komponované hudby Štěpána Raka a mistrovském přednesu Alfreda Strejčka vyznívají stále myšlenky Komenského neobyčejně živě, jakoby je tento veliký myslitel psal pro dnešek. Představení má zvláštní, sugestivní atmosféru oživlého poselství dávných věků. „Chtěl jsem jen burcovat k tužbám po plnější a pravdivější moudrosti a poukazoval jsem na to, čeho by se dalo dosíci, kdybychom se věci vážně chopili.“

Vše na tomto světě lze napravit, ale jen jemným teplem lásky, neboť jinak je to nemožno. J. A. Komenský

Účinkují: Štěpán Rak a Alfred StrejčekCIRKUSOVÁ POHÁDKA

Pohádka Jiřího Wolkra a jeho zhudebněné verše tvoří ojedinělý projekt Štěpána Raka a Alfreda Strejčka. Ocitáme se ve světě přitažlivém pro malé i dospělé posluchače. Svět lásky, klauniád, ale i lidské a zvířecí velikosti a bídy tvoří ideální prostředí pro milostný příběh Jonyho a tanečnice Ester. Hudba, navozující atmosféru cirkusu i milostného snu, spolu s nevšedním Wolkerovým příběhem, dává poznat básníkovu genialitu a jeho schopnost sugestivního oslovení posluchačů všech věkových kategorií.

Účinkují: Štěpán Rak a Alfred StrejčekMYSTIK A UČITEL FRANTIŠEK DRTIKOL

Letos si připomínáme 100.výročí narození světoznámého fotografa, ojedinělého výtvarníka, fotografa, myslitele a mystika Františka Drtikola.

Pořad sestavený z filosofických myšlenek vybraných známým duchovním spisovatelem Karlem Funkem z knihy Mystik a učitel František Drtikol, dává nahlédnout do nitra této výjimečné tvůrčí osobnosti. Vzpomínky přátel spolu s magickou hudbou Štěpána Raka dotvářejí inspirativní atmosféru tohoto večera.

Účinkují: Štěpán Rak a Alfred StrejčekKONCERT PRO MISTRA JANA

K uctění památky Mistra Jana Husa

Netradiční portrét člověka, hledajícího pravdu a naplnění slov Kristových.

Za použití citací z Bible, spisů Jana Husa, Johna Viclifa, Petra z Mladenovic a Jana Karafiáta napsal Alfred Strejček.

Štěpán Rak zde ve své hudbě naplno zúročuje svůj dlouholetý zájem o středověkou hudbu, její mimořádně hlubokou znalost a svou ojedinělou schopnost její svébytného uchopení, které však nenarušuje autenticitu původního chorálu. Štěpán Rak sice vychází z jeho charakteristiky, ale posunuje celý výraz do dramatických rozměrů, v nichž plně uplatňuje svou technickou a výrazovou originalitu.

Účinkují: Štěpán Rak a Alfred StrejčekSPIRÁLA MOUDROSTI

SPIRÁLA MOUDROSTI Tento duchovní pořad je pokusem o průhled do světů, které bývají vyhrazeny jen vyvoleným. Můžeme se setkat a pohovořit s osobnostmi, které již dávno tento svět opustily, které však nadále žijí v dimensi našich smyslů. Zde jsou to W.A. Mozart, Franz Liszt, H. Ch. Andersen či moudrý tibetský Lama. Inspirovaná autorka Jaroslava Urbanová se dotýká moudrosti vyšších světů. Jitka Molavcová, Alfred Strejček a Štěpán Rak vytvářejí ideální trojzvuk, který v nelehké době promlouvá k citlivým duším a vstupuje k nim, aby jim ukázal cestu.

Účinkují: Jitka Molavcová, Štěpán Rak a Alfred StrejčekBIBLICKÁ ZASTAVENÍ

Starozákonní texty o stvoření světa, o Adamovi a Evě, o stavbě Babylonské věže, o potopě, o králi Šalamounovi či příběhy a Žalmy krále Davida podle Bible kralické přednese Alfred Strejček, v hudební kompozici, jejímž autorem a hlavním interpretem je Štěpán Rak. Koncert je komponován pro kytaru, zobcové flétny a lidský hlas. Tento koncertní program představuje Bibli jako studnici, která obsahuje veškeré lidské poznání. Biblické odkazy lze nalézt v nejvýznamnějších dílech umělců všech období i stylů, biblické desatero pak tvoří dosud nepřekonanou cestu k naplnění všech hodnot a nápovědí lidského života.

Účinkují: Štěpán Rak a Alfred StrejčekAMEN, PRAVÍM TI

Poslední slova Ježíše Krista na kříži a jeho zmrtvýchvstání podle evangelia sv. Matouše, zůstávají stálou inspirací lidstva. Připomenutí této události v čase Velikonočním je dotekem křesťanského vkladu do základů naší civilizace; v koncertním pojetí našeho špičkového herce a recitátora Alfreda Strejčka, který texty přednese a Štěpána Raka, jehož citlivá a mimořádně zahraná hudba umělecký a duchovní dojem ještě umocní, se navíc jedná o zcela mimořádný zážitek.

Tento koncert je určen především pro církevní a historické prostory, ve kterých právě nejsilněji rezonuje starobylé poselství.

Koncert trvá přibližně 70 minut a probíhá jako celek bez přestávky.

Účinkují: Štěpán Rak a Alfred StrejčekVIVAT CAROLUS QUARTUS

VIVAT CAROLUS QUARTUS Koncertní hold Otci vlasti, králi Karlu IV

Hudbu složil Štěpán Rak, z Moralit Karla IV. sestavil a průvodní slovo, s využitím motivů z prací Jindřicha Pecky a Františka Kožíka, napsal Alfred Strejček

Nastudováno k připomenutí 690. výročí narození Karla IV. v roce 2006

Hold Karlu IV. byl inspirován nejen jednou z největších výstav pražského hradu na toto téma, nejen 690. výročím jeho narození, ale především nesmírnou duchovní aktuálností Karlova odkazu. Poprvé jsou tu prezentovány jeho Morality. Soubor praktických návodů pro život. Osloveni jsou jimi lidé mocní i prostí. Karel IV. ve své zasvěcené moudrosti předkládá a nabízí cestu k naplnění života světského i duchovního. A myšlenky jsou to překvapivě aktuální. Spolu s nimi jsou představena i jeho jedinečná zamyšlení nad biblickými odkazy. Vše pak spojuje dějová linka jeho života, vrcholící při jeho posledních pozemských dnech, ve kterých zasvěcuje své syny, Václava a Zikmunda, do umění vladařského.

Hudební kompozice Štěpána Raka, s využitím autentických dobových popěvků, pak dotváří vzrušující atmosféru nejslavnějšího období našich dějinAlfred Strejček

Alfred Strejček Vystudoval herectví na brněnské JAMU a prošel řadou pražských i mimopražských divadel. Hrál postupně v Divadle O.Stibora v Olomouci, v Divadle Jiřího Wolkera v Praze, v Divadle Maringotka, ve Státním divadle v Brně, v Divadle E.F.Buriana a v Divadle Za branou u Otomara Krejči. Je stálým hostem Lyry Pragensis a dlouhá léta vystupoval i v pražské poetické vinárně Viola. Pět let působil jako pedagog uměleckého přednesu na pražské konzervatoři. Patří mezi špičkové interprety poezie a prózy a je několikanásobným laureátem soutěží profesionálních umělců v uměleckém přednesu. Je držitelem nejvyššího ocenění v tomto oboru – Křišťálové růže. Přednáší též v latině, angličtině, němčině, španělštině a italštině. Má za sebou řadu filmových a televizních rolí – filmy Tři zlaté vlasy děda Vševěda a Podivuhodná přátelství herce Jesenia, televizní inscenace Josefína, Lásky hra osudná, Smrt a blažená paní, Malá mořská víla a j. Je vyhledávaným interpretem melodramatických děl. Spolupracuje s našimi nejvýznamnějšími hudebními tělesy i sólisty – Česká filharmonie, FOK, SOČR, Janáčkovo kvarteto, Musica Bohemica, Chairé, Virtuosi di Praga, Barock Jazz Q, Big band Českého rozhlasu, Štěpán Rak, Václav Hudeček, Jiří Hlaváč, Miroslav Petráš, Jaroslav Svěcený, Ivan Ženatý a další. Jeho hlas se vepsal do povědomí posluchačů rozhlasu i televize. Významná je i jeho činnost moderátorská. 15 let uváděl v ČT přímé přenosy jazzového cyklu Hudební studio M a dodnes provází veřejné rozhlasové nahrávky Big bandu Českého rozhlasu, vedeného Václavem Kozlem. Společně se Štěpánem Rakem je nositelem ceny UNESCO za koncertní projekt Vivat Comenius, se kterým oba umělci vystoupili na více než šesti stovkách koncertů ve dvaatřiceti zemích čtyř kontinentů. 
 
 
 

 

Štěpán Rak - on-line nabídka CD, knih, notových sešitů...

 

 


Životopis | Rozhovory | Koncerty | Pořady | Technika | Skladby | Fotogalerie | CD a e-shop | Video | Něco navíc... | Spolupráce | Kontakt | Pořadatel

 

  • Facebook profil Štěpána Raka
  • Youtube kanál Štěpána Raka

 

Copyright © 2018 Štěpán Rak
Všechna práva vyhrazena. All rights reserved.
website by » papaguy.netKudyznudy.cz - tipy na výlet