Štěpán Rak - světový kytarový virtuos.

Štěpán Rak - světový kytarový virtuos, skladatel, profesor pražské Akademie muzických umění.

 
 

Rozhovory se Štěpánem Rakem

 

"Ve světě kytary jsou špatní kytaristé, dobří kytaristé, výborní kytaristé a - Štěpán Rak." napsal John Botton z Nového Zélandu.

Cesta ke kytaře

Pan profesor Štěpán Urban mi dal směr, kterým jsem se vydal a jdu dodnes. Bez setkání s ním si už vůbec neumím svůj další vývoj představit. Pochopil, že mi o něco jde, a začal mi velmi pomáhat, podávat duchovní ruku, která mě vedla do končin fantastických světů - kultury, umění i magických sil. Během krátké doby mi sdělil věci, jejichž pochopení by mi trvalo celá léta. Byl to člověk otevřený a přátelský a svou naprostou uvolněností dokázal nakazit kdekoho. Zasvětil mě do ezoterických věd, za které byl velmi těžce perzekuován v době minulé. Sám se totiž v totalitní době věnoval astrologii, numerologii a dalším okultním vědám. Za své myšlenky a názory se nikdy nestyděl, říkal je veřejně. Bohužel si to někteří nenechali pro sebe a pan profesor za to pykal.

Profesor Urban vyučoval hudbu, ale především lásku k ní. Zdůrazňoval, že je nutné denně pokleknout před oltář umění se svou modlitbičkou, v níž by mělo být i to, že člověk s pokorou dává na oltář umění sám sebe a prosí o pomoc. To bylo jedno z jeho klíčových tajemství. A tak jsem se i já modlil, že budu cvičit, že budu na sobě pracovat a prosím jen o to, aby má práce byla zúročena tam, kde je třeba. Abych byl vyslán jako misionář umění a mohl hrát otevřeným duším a všem, co po tom touží, abych mohl být se svou láskou - hudbou vždy na pravém místě a v pravý čas. Abych byl i podle práva odměněn. Modlitba zahrnovala i poděkování za to, že mám talent a mohu ho používat k potěšení ostatních. A především slib, že onen talent, který mi byl darován, budu také chránit.

Hvězdy a lidé

Ve skutečnosti platí, že když člověk dokáže hvězdy posuzovat ze správného úhlu, zjistí, že ani zorné aspekty - kvadratury, opozice, kvinkonzy, nemusejí znamenat zkázu či něco celkově negativního. Souvztažností planet s lidským osudem se lidstvo zabývá po staletí. Nalézt uspokojivou odpověď, jak to přesně funguje, je asi totéž, jako se ptát, zda existuje nekonečno, jak vypadá a chtít je vidět.

Hvězdopravectví

Téměř každý by chtěl znát svůj osud. Ale co když hvězdopravec vidí něco velmi negativního? Neztotožní se pak s tímto výkladem a nestane se pak toto předurčení vleklou zátěží, která pak jeho osud skutečně ovlivní?

Nedoporučoval bych, aby se lidé často radili s hvězdopravci a hlavně aby jim nedávali do rukou svůj osud. Tím nechci říct, aby na hvězdopravce zanevřeli, právě naopak. Jen ten, kdo má pochyby, cítí-li sklon v nějakém směru či něco nedobrého v sobě anebo něco, čemu nerozumí, měl by se vypravit k dobrému hvězdopravci. Toho poznáte snadno. Usmívá se a nedělá z výkladu žádnou vědu. Především má však pro vás vždy dobré poselství, byť by je viděl jako sebetragičtější. Určitě vám neřekne, že vás přesně za rok přejede auto. Dobrý hvězdopravec to neudělá, i kdyby něco podobného viděl v horoskopu. Z prostého důvodu, že na to nemá právo. Nemůže rozhodovat o životě a smrti druhých lidí, neboť už tímto výrokem vhazuje jakýsi černý balvan žalu do pomyslného jezera lidských osudů a tuto černou předpověď tak připravuje. Pak je v tomto směru vlastně spoluviníkem.

V případě, že hvězdopravec zjistí v horoskopu něco osudového - je-li dobrým vykladačem a především dobrým člověkem - určitě ví, že mnohé lze změnit svobodnou vůlí každého z nás. Vím-li, že mám například exaktní kvadraturu mezi Saturnem a Marsem, čili sklon k násilí a čemukoliv negativnímu, neznamená to, že budu destruktivní. (Když lékař například řekne, že mám žaludeční vředy, neznamená to, že musím zemřít. Mohu se léčit a vyléčit.) Žádná síla ve své podstatě není špatná, a to dokonce i síla negativní. Namísto toho, abych svůj oštěp zabodl do živého těla, zabodnu jej do terče a stanu se sportovcem. Zkrátka - pokud je moudrý astrolog - poradí dotyčnému, jak projektovat energii pozitivním směrem.

Naopak u člověka, který má krásný trigon Venuše s Jupiterem a tudíž se nabízí možnost, že bude svítit jako Večernice všem lidem na cestu, bude chránit právo a vyzařovat lásku na všechno živé i neživé, bude opět nemoudré, když mu to řeknu. Neupozorním ho totiž na protisílu, která se v tom aspektu skrývá a jež může člověka přivést na scestí. Žádná souvztažnost není ani definitivně špatná, ani definitivně dobrá. Sám jsem vypracoval několik horoskopů lidí, kteří byli buď duševně choří nebo se zločinnými sklony, kteří právě tímto aspektem oplývali.

Tajemná čísla

Numerologie je a měla by zůstat tajnou vědou, neboť i skrze ni lze nahlížet do lidských osudů. Je mnoho povolaných, ale málo vyvolených, a to platí i zde. Nemyslím si, že patřím mezi vyvolené. Občas však i mne magická čísla osloví a dovolí mi na okamžik nahlédnout dál. Potom pouze tlumočím, co vnímám. A v té chvíli jsem na pozoru, abych neudělal osudovou chybu svým neuváženým výkladem. Vykládat lidský osud je nebezpečné, protože osud je dán silou svobodné vůle. Ta nám byla dána do vínku a člověk si může svůj osud dotvářet podle svého přání.

Vím, že sny se plní. Nejen ty dobré, ale i ty zlé. A tady se dostáváme k černé magii. Když se člověk denně modlí (bez ohledu na to, k čemu), tak mu to pomáhá. Když se však ztotožní se zlem, přispěchá mu na pomoc síla negativní. Ta sice pomůže, ale pak se zeptá, co za to. Platí se i duší. Při každé modlitbě je nutná pokora a ta zlo rozpustí.

Text: Zora Drozdová, Regena
 

Štěpán Rak - on-line nabídka CD, knih, notových sešitů...

 

 


Životopis | Rozhovory | Koncerty | Pořady | Technika | Skladby | Fotogalerie | CD a e-shop | Video | Něco navíc... | Spolupráce | Kontakt | Pořadatel

 

  • Facebook profil Štěpána Raka
  • Youtube kanál Štěpána Raka

 

Copyright © 2018 Štěpán Rak
Všechna práva vyhrazena. All rights reserved.
website by » papaguy.netKudyznudy.cz - tipy na výlet